Πανιά χρωματιστά Μακό 100% βαμβακερά Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑ από πρωτογενές κλωστουφαντουργικά προϊόντα (Τόπια κ.λ.π.)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες  των 1kg, 5kg, 10kg, 20 kg

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρισμοί σκαφών, Συνεργεία αυτοκινήτων κ.λ.π.