Στουπί Χρωματιστό
(Πολύ Οικονομικό)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες  των 500gr 1kg, 5kg, 10kg, 20kg

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ναυτιλία, Συνεργεία κ.λ.π.